Quận Long Biên

  • Công ty cung cấp nước sinh hoạt sạch và rẻ nhất Long Biên

    Công ty cung cấp nước sinh hoạt sạch và rẻ nhất Long Biên

    08/06/2018
    Mặc dù mới chớm đầu hè, nhưng nhu cầu dùng điện và nước sạch đã tăng đột biến, đặc biệt là nước sinh hoạt. Nhu cầu dùng nước này không chỉ tăng ở khu vực thành phố mà còn ở cả những khu vực nông thôn, nơi mà hệ thống cấp nước sạch của thành phố chưa cấp tới.
0973 939 586 0243.7633.207